Simultánní tlumočení

 

Služby tlumočníků jsou často používány na mezinárodních konferencích, kde řečníci hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích a tlumočníci v tlumočnických kabinách (nikoli kabinkách) tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl do svých sluchátek zvolit tlumočení do toho jazyka, který mu nejlíp vyhovuje (simultánní tlumočení). Často jsou tlumočeny rovněž filmy na filmových festivalech. Simultánnímu tlumočení za použití tlumočnické techniky se říká tlumočení kabinové.

Tags:

One Response to “Simultánní tlumočení”

  1. AARON Says:


    PillSpot.org. Canadian Health&Care.No prescription online pharmacy.Best quality drugs.Special Internet Prices. Low price pills. Order pills online

    Buy:Tramadol.Maxaman.Zithromax.Viagra Professional.Propecia.Viagra Super Active+.Cialis Professional.VPXL.Super Active ED Pack.Soma.Viagra Super Force.Cialis Super Active+.Cialis.Viagra.Viagra Soft Tabs.Levitra.Cialis Soft Tabs….

Leave a Reply