Posts Tagged ‘parametry’

Nabídka překladů a tlumočení

Pondělí, Prosinec 15th, 2008

Správná nabídka překladů a tlumočení by měla obsahovat tyto služby:

  • Simultánní - tlumočník hovoří současně s mluvčím
  • Konsekutivní - tlumočník následně překládá jednotlivé úseky promluvy
  • Soudní ? tlumočník je registrován příslušným krajským soudem ČR a má pro tuto činnost udělené oprávnění
  • Tlumočení po telefonu
  • Tlumočení s výjezdem
  • Pořízení audio/video záznamu
  • Dabing